5 Kasım 2010 Cuma

PROTEZ VE ORTEZ TEKNİKERİ mesleği

TÜRKİYE İŞ KURUMU 1
PROTEZ VE ORTEZ TEKNİKERİ
_________________________________________________________
TANIM
El, ayak ve benzeri organların kaybı durumunda, bu organların işlevlerini kısmen de olsa
yerine getirecek olan yapay organların (protezlerin) ya da herhangi bir nedenle
desteklenmesi, korunması ve düzeltilmesi gereken vücut kısımlarına uygulanan yardımcı
cihazların (ortezlerin) yapımında çalışan kişidir.
_________________________________________________________
GÖREVLER
 Ortopedik Protez ve ortez teknikeri her zaman doktor reçetesine göre çalışır.
Yapacağı protez veya ortezi doktorun isteği doğrultusunda yapar.
 Bu nedenle öncelikle; reçete ve hazırlanan raporları inceler;
 Takılacak protezin (ayak, diz üstü, diz altı, el, el bileği,) alçı ölçüsünü alır,
 Ölçüye göre kesik kısım için plastik döker,
 Dökülen plastiğin iç kısmındaki boşluğu doldurur, yeni modilaj yapar,
 Protez takılacak organın (el, ayak vb.) kalan kısmını dökümü yapılan plastiğin içine
yerleştirir,
 Protezin ayarını yapar, sabitleyerek işi tamamlar,
 Ortezin (Kısa ve uzun yürüme cihazları, tabanlık, tıbbi (korse) ölçüsünü alır ve
yapımını tamamlar.
KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER
 Protezde kullanılan malzemeler (yapay organlar),
 Ortez malzemeleri,
 Kaynak makineleri, torna taşlama, frezeleme tezgahları,
 Matkap makineleri, havya ve havya matkapları,
 Torna kalemleri, pimler, kamalar, rayba çeşitleri,
 Ölçme ve kontrol aletleri (Kumpaslar, mikrometreler),
 Markalama aletleri, paftalar, raspa, testere,
 Tutkal, oksijen, asetilen, alçılar, sargılar,
 Zımpara taşları, eğeler, vidalar.
TÜRKİYE İŞ KURUMU 2
MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
 Ortopedik Protez ve ortez teknikeri olmak isteyenlerin;
 El ve parmak becerisine,
 Şekil ve uzay ilişkilerini algılama yeteneğine sahip,
 Titiz ve dikkatli
 kimseler olmaları gerekir.
 Bu meslekte çalışacak kişilerin toz ve kimyasal maddelere karşı allerjileri
olmamalıdır.
ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Ortoprdik Protez ve ortez teknikerleri hastanelerin rehabilitasyon birimlerine bağlı
atölyelerde çalışırlar. Çalışma ortamı alçı ve alçı tozları ile kirlenmiş olabilir. İş genellikle
ayakta yürütülür.
MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi aşağıdaki üniversitelere bağlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının
“Protez ve Ortez” bölümünde verilmekte iken Ortopedik Protez ve Ortez bölümünde
verilmektedir.
 -Afyon Kocatepe Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O
 -Ankara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O
 -Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O
 -Dicle Üniversitesi(Diyarbakır)Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O
 -Trakya Üniversitesi (Edirne) Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O
 -Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O
MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI
Meslek liselerinin; Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, Ortopedik Cihaz ve Protez
Teknisyenliği,Tıp Elektroniği bölümlerinden mezun olanlar “ Ortopedik Protez ve Ortez” ön
lisans programına sınavsız olarak girebilirler.
Ortaöğretim Başarı Puanları, okul türleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölge’leri (METEB)’leri
ve mezuniyet yılları dikkate alınarak kontenjan dahilinde yerleştirilebilirler.
Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da
liselerden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş
Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli “YGS-2“ puanı almaları halinde sınavsız yerleştirme
sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara istedikleri takdirde
yerleştirilebileceklerdir
TÜRKİYE İŞ KURUMU 3
EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ
Mesleki eğitim süresi iki yıldır. Protez ve ortez programının;
l. yılında: Fizyoloji, Anatomi, Malzeme Bilgisi, Biyomedikal, Fizik, Psikoloji, Teknik Resim,
Mesleki Teknoloji, İlk Yardım, Proteze Giriş, Orteze Giriş, Klinik Bilgisi, Kinezyoloji,
Biyomekanik, Sakatlık Psikolojisi, Biyomedikal Instrumantasyon dersleri,
2. yılında: Protez I ve II, Ortez I ve II, Ortez Rehabilitasyonu, Protez Rehabilitasyonu,
Halk Sağlığı ve Tıbbi Deontoloji gibi temel meslek dersleri ile 1. ve 2. sınıflarda Atatürk
İlke ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil gibi kültür dersleri okutulur.
Programda eğitim kuramsal ve uygulamalı olarak verilmektedir. Staj birinci ve ikinci yılın
sonunda olmak üzere iki aşamalı olup, süresi üç haftadır. 1. yıl staj programı kapsamında:
protez ve cihaz yapımı için kullanılan temel malzemelerin tanıtım ve uygulanması
yaptırılmakta, 2. yıl ise; uygulamalı olarak hasta üzerinden alınan ölçülere uygun protezin
yapımı gösterilmektedir.
EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN
Meslek eğitimini başarı ile tamamlayanlar "Protez ve Ortez” Ön Lisans Diploması" ve
“Protez ve Ortez Teknikeri” unvanı alırlar.
ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Ortopedik Protez ve ortez teknikerliğinin kadrosu hastanelerde Sağlık Teknikeri olarak
bulunmaktadır. Bu konuda faaliyet gösteren özel işyerlerinde de yetişmiş elemana ihtiyaç
vardır. Ayrıca meslek elemanlarının kendi işyerini açma şansı da bulunmaktadır. Sürekli
gelişen ve teknolojik gelişmeyle kendini yenileyen bir dal olduğundan bu alandaki eleman
ihtiyacı giderek artmaktadır.
EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ
EĞİTİM SÜRESİNCE
Eğitim süresince herhangi bir kazanç yoktur. Ancak, mezuniyet sonrası ödemek koşuluyla
Kredi ve Yurtlar Kurumu' ndan "öğrenim ve harç kredisi" alınabilir.
EĞİTİM SONRASI
İşe ilk başlayan bir protez ve ortez teknikeri özel sektörde asgari ücret, kamu
hastanelerinde asgari ücretin yaklaşık iki katı civarında ücret almaktadır.
Üniversite hastanelerinde ayrıca döner sermayeden pay alabilir.
MESLEKTE İLERLEME
Ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında
(DGS) başarılı oldukları taktirde,
TÜRKİYE İŞ KURUMU 4
Biyomedikal Mühendisliği, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans programlarına ve
Açıköğretim lisans proğramlarından İktisat- İşletme bölümüne de dikey geçiş yapabilirler.
YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI
 Meslek elemanları,
 Üniversiteler, Yüksek Öğretim Programları ve Meslekler Rehberi (Prof. Dr. Yıldız
Kuzgun) 2000,
 2010 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Kılavuzu,
 ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve
Kontenjanları Kılavuzu –2008,
 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans
Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2010 Kılavuzu,
 Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.
DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
 İlgili Eğitim Kurumları,
 Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Bilgi Merkezi,
 Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr
 Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder