6 Kasım 2010 Cumartesi

ÇOCUK GELİŞİMİ MESLEK ELEMANI mesleği

TÜRKİYE İŞ KURUMU 1
ÇOCUK GELİŞİMİ MESLEK ELEMANI
__________________________________________________
TANIM
0-6 yaş grubu çocukların bedensel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimlerine
yardımcı olan, çalışma alanı ile ilgili materyalleri hazırlayan kişidir.
GÖREVLER
Çocuk gelişimi meslek elemanı;
 Okul öncesi eğitim kurumlarında, özel eğitim kurumlarında, çocuk
kliniklerindeki oyun odalarında çocuklara drama, resim, müzik, bilgisayar ve
bedensel gelişim çalışmaları yaptırır.
 Eğitim ve öğretiminden sorumlu olduğu çocukların davranışlarını gözlemler
ve yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler.
 Çocuklara model olmak suretiyle, olumlu alışkanlıklar kazandırılarak
istenmeyen davranışlara karşı önleyici tedbirler alır.
 Özel durumu olan çocuklara gerektiğinde öz bakım ihtiyaçlarının
karşılanmasında yardımcı olur.
 Gerektiğinde ilkyardım kurallarını uygular.
 Eğitim etkinlikleri için gerekli bazı basit materyalleri hazırlar.
KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
 Bilgisayar, TV, video
 Kukla, kavram ve konu kartları, resimli hikaye kitapları,
 Renkli karton, elişi kağıtları ve resimli kağıtlar
 Oyuncaklar (Dolgu yap-boz oyuncaklar, evcilik oyuncakları, yapı-inşa
oyuncakları vb.)
 Yapıştırıcı, küçük makas
 Oyun hamuru
 Artık materyeller
MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Çocuk gelişimi meslek elemanı olmak isteyenlerin;
 Çocukları seven ve onlarla birlikte olmaktan hoşlanan,
 Çocukların duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
 Sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
 Bir işi planlayabilen ve uygulamaya koyabilen,
 Coşkulu, dikkatli ve işine özen gösteren,
 Sorumluluk sahibi, işbirliğine açık ve yaratıcı
TÜRKİYE İŞ KURUMU 2
kimseler olmaları gerekir.
ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Çocuk gelişimi meslek elemanları ana okullarında, çocuk kreşlerinde, özel eğitim
kurumlarında, yuvalarda ve hastanelerin çocuk kliniklerinde, otel ve turistik
tesislerin çocuk kulüplerinde görev yaparlar. Çalışma ortamları temiz ve oldukça
hareketlidir. Her zaman dikkatli olmak zorundadırlar. Çalışma saatleri genellikle
düzenlidir.
MESLEK EĞİTİMİ
MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi; Meslek yüksekokullarının “Çocuk Gelişimi” programlarında
verilmektedir.
 Adıyaman Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO
 Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon MYO
 Afyon Kocatepe Üniversitesi Çay MYO
 Gazi Üniversitesi Ankara MYO
 Adnan Menderes Üniversitesi Aydın MYO
 Balıkesir Üniversitesi Balıkesir MYO
 Batman Üniversitesi MYO
 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Hikmet Tolunay MYO
 Uludağ Üniversitesi İnegöl MYO
 Uludağ Üniversitesi Yenişehir İbrahim Orhan MYO
 Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Çanakkale MYO
 Çorum Hitit Üniversitesi Sungurlu MYO
 Denizli Pamukkale Üniversitesi Denizli MYO
 Diyarbakır Dicle Üniversitesi Diyarbakır MYO
 Edirne Trakya Üniversitesi Keşan MYO
 Erzincan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO
 Erzurum Atatürk Üniversitesi Erzurum MYO
 Erzurum Atatürk Üniversitesi Yunus Emre MYO
 Gaziantep Üniversitesi Gaziantep MYO
 Giresun Üniversitesi Eynesil MYO
 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Antakya MYO
 İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir MYO
 Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri MYO
 Kars Kafkas Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri MYO
 Kastamonu Üniversitesi MYO
 Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO,Develi Hüseyin Şahin MYO
 Kırıkkale Üniversitesi Keskin MYO
 Selçuk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO
TÜRKİYE İŞ KURUMU 3
 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Emet MYO
 Malatya İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO
 Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO
 Mardin Artuklu Üniversitesi Midyat MYO
 Muğla Üniversitesi Muğla MYO
 Ordu Üniversitesi Fatsa MYO
 Sakarya Üniversitesi Sakarya Sağlık Hizmetleri MYO
 On Dokuz Mayıs Üniversitesi Samsun MYO, Vezirköprü MYO
 Harran Üniversitesi Şanlıurfa MYO
 Şırnak Üniversitesi Şırnak MYO, Cizre MYO
 Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO
 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat MYO
 Tunceli Üniversitesi Tunceli MYO
 Yüzüncü Yıl Üniversitesi van MYO
 Beykent Üniversitesi MYO
 İstanbul Fatih Üniversitesi MYO
 İstanbul Arel Üniversitesi MYO
 İsatanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Bil. MYO
 Maltepe Üniversitesi MYO
 Çukurova Üniversitesi Adana MYO
ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER
 Türkçe,
 Psikoloji.
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Mesleğin eğitimine girebilmek için,
 Lise veya dengi okul mezunu olmak,
 Meslek liselerinin “Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Bakımı, Çocuk Gelişimi
ve Eğitimi” alanından mezun olanlar “Çocuk Gelişimi” önlisans programına
sınavsız geçiş için başvurabilirler. Ortaöğretim Başarı Puanları, okul
türleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölge’leri (METEB) ve mezuniyet yılları
dikkate alınarak kontenjan dahilinde yerleştirilebilirler.
Meslek liselerin diğer alanlarından veya genel liselerden mezun olanlar/olacaklar
kişilerin ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS)
girmeleri ve yeterli “YGS-4” puanı almaları gerekir.
EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır.
Öğrenciler eğitim ve öğretim süresince aşağıdaki dersleri alırlar;
TÜRKİYE İŞ KURUMU 4
a) Genel Kültür Dersleri:
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı, Yabancı Dil,
b) Zorunlu Meslek Dersleri:
Okul Öncesi Çocuk Gelişimi, Temel Sanat Eğitimi, Temel Matematik, Temel
Kimya, Psikolojiye Giriş, İlkyardım, Okul Öncesi Eğitimde Araç Geliştirme ve
Öğretim Teknikleri, Eğitimde Drama, Girişimcilik, Kalite Güvence ve Sanatları,
İşletme Yönetimi, Çocuk Edebiyatı, Bilgisayar, Psikolojik Danışma ve Rehberlik,
Sosyolojiye Giriş, Diksiyon ve Beden
MESLEK EĞİTİMİ
Dili, Çocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık, Oyun ve Oyun Materyalleri,
Zihinsel Engelli Çocukların Gelişimi ve Eğitimi, Fiziksel Engelli Çocukların gelişimi
ve Eğitimi, Üstün Zekalı ve Üstün Yetenekli Çocukların Eğitimi, Çocuk Ruh Sağlığı,
c) Seçmeli Dersler:
Okul Öncesi Eğitimde Bilgisayar Öğretimi, Çocukluk Döneminde Müzik, Beden
Eğitimi, Kukla Tasarımı dersleri okutulmaktadır.
Öğrenciler, Okul Öncesi Eğitim Kurumları ve Özel Eğitim Merkezleri yaz
döneminde tatile girdikleri için mesleki uygulama çalışmasını genellikle güz
döneminde 30 işgünü yapmaktadırlar.
EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara ön lisans diploması ve “Çocuk Gelişimi Meslek
Elemanı” unvanı verilir.
ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Çocuk gelişimi meslek elemanı; Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve
Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne
bağlı resmi ve özel okul öncesi eğitim ve özel eğitim kurumlarında çocuk
kliniklerinde, otellerde, turistik tesislerin çocuk kulüplerinde çalışırlar. Kamu
kuruluşlarına bağlı kreşlerin, özel yuva ve anaokullarının, gündüz bakımevlerinin
sayısının artmasıyla çalışma alanı gelişen bir meslektir.
EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ
EĞİTİM SÜRESİNCE
Mesleki eğitim süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uygun
öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce verilen
öğrenci ve harç kredisinden yararlanabilmektedirler.
EĞİTİM SONRASI
TÜRKİYE İŞ KURUMU 5
 Kamu kurumlarında çalışanlar 657 sayılı Devlet Memurları kanunu
hükümlerine göre ücret alırlar.
 Özel kurumlarda ise genellikle asgari ücretle işe başlarlar. Daha sonrasında
alınan ücret kişinin yeteneği ile işletmenin yapısına göre farklılık
gösterebilmekte, asgari ücretin 2-4 katı civarında olabilmektedir.
Deneyimi olanlarda bu rakam çok daha fazla olabilmektedir.
MESLEKTE İLERLEME
 “Çocuk Gelişimi” ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM
tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’ da başarılı oldukları takdirde “Okul
Öncesi Öğretmenliği” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Ayrıca
üniversitelerde daha üst düzeyde eğitim görerek öğretim elemanı olabilme
olanakları vardır.
 Çocuk gelişimi meslek elemanı olarak işe başlayanlar başarı durumlarına
göre çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda yönetim kademelerinde yer alabilir
ya da kendi işyerlerini açabilirler.
 Ancak işyerlerinde yükselme imkanı sınırlıdır. Konusu ile ilgili
tecrübelerinin olması ve kendilerini geliştirmiş olmaları iş bulma imkanına
ve iyi ücret almalarına katkıda bulunur.
BENZER MESLEKLER
 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni,
 Okul Öncesi Öğretmeni,
 Ana Okulu Öğretmeni.
EK BİLGİLER
-
YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI
 Meslek elemanları
 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) 2010 Kılavuzu,
 ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları
ve Kontenjanları Kılavuzu-2008
 Meslek Yüksekokulları ile Açık Öğretim Ön lisans Programları Mezunlarının
Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2010 Kılavuzu,
 www.ankaramyo.gazi.edu.tr Web Sitesi
TÜRKİYE İŞ KURUMU 6
 Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.
DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
 İlgili Eğitim Kurumları,
 Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
 Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
 Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube
Müdürlükleri.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder